23/apr
Talia Kammant
Published in post

Opknappen speelplekken en JOP

Alle bewoners van Kerkehout hebben op of rond 14 april een brief van de gemeente ontvangen met informatie over de werkzaamheden rondom het opknappen van de speelplekken en het JOP (jongerenontmoetingsplek).

Hieronder leest u, in samengevatte vorm, een aantal belangrijke elementen uit deze brief.

Via een participatietraject in de wijk is in 2016 een visie voor de speelplekken en de jongerenontmoetingsplek bij SV Wassenaar ontwikkeld. Veel bewoners (incl. jongeren en kinderen) hebben samen met jongerenwerk, de wijkagent, SV Wassenaar en de buurtvereniging meegedacht over het spelen in de wijk.

In het najaar van 2016 is het speeltuintje aan de Woutersstraat een stukje verplaatst en van andere speelelementen en een picknicktafel voorzien. De speeltuin aan de Agathastraat en de speelplek/jongerenontmoetingsplek bij SV Wassenaar worden dit voorjaar aangepakt. Met de werkzaamheden in de speeltuin aan de Agathastraat is in de week van 17 april gestart. Naar verwachting zal de opgeknapte speeltuin vanaf half mei/eind mei klaar zijn voor gebruik. De werkzaamheden bij de speelplek/jongerenontmoetingsplek bij SV Wassenaar worden gefaseerd uitgevoerd in de maanden april, mei en juni.

Op www.wassenaar.nl/kerkehout vindt u de laatste informatie over de speelplekken en de werkzaamheden. Wanneer er nieuwe informatie is, wordt dit op bovengenoemde website geplaatst. Heeft u een vraag over de totstandkoming van de visie en de ontwerpen? Neem dan contact op met Ralph Pitlo. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Kees Booster. Beide heren zijn bereikbaar via telefoonnummer 14070 of per email gemeente@wassenaar.nl

Speelruimten Kerkehout > gemeente Wassenaar website
Talia Kammant

Comments are closed.

Scroll to Top