02/mei
Talia Kammant
Published in post

Terugblik Algemeen Leden vergadering (ALV) 2016 / 2017

Woensdag 19 April heeft het bestuur van buurtvereniging Kerkehout de algemene ledenvergadering gehouden. Onze buurtvereniging is een van de 21 buurtverenigingen welke Wassenaar rijk is en is al ruim 80 jaar een bruisend middelpunt in de wijk Kerkehout.

Tijdens onze  vergadering heeft het bestuur aan zijn leden verslag gedaan van de zaken welke in 2016 aan bod zijn geweest en hoe zij de toekomst ziet voor de vereniging.

Ook heeft zij stilgestaan bij een aantal belangrijke beslissingen waarbij de toestemming van de leden is gevraagd. Zoals deze tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar ook aan bod zijn geweest. Zo is de weg ingeslagen aangaande de opfrissing van het buurtcentrum waar de leden vorig jaar mee hadden ingestemd waaronder het plaatsen van zonnepanelen op nagenoeg het gehele dak van het buurtcentrum. Deze zijn in de zomer van 2016 geplaatst en dit is nu al goed merkbaar in ons energieverbruik.

Ook is er in de hal van het buurtcentrum een gratis bibliotheek gerealiseerd waarbij buurtbewoners boeken kunnen plaatsen welke men heeft uitgelezen en kunnen gratis andere boeken lenen. In de start van 2017 is er ondersteuning gevonden voor de beheerders van het buurtcentrum en zullen de ontwikkelingen waar wij mee gestart zijn in 2016 ook in de komende tijd worden doorgezet.

In 2016 zijn er binnen de vereniging tal van nieuwe activiteiten op gezet alsmede oudere weer in ere hersteld en is ons ledenaantal stijgende. We hebben ons verenigingsblad vernieuwd en naar een hoger niveau gebracht en sinds Januari 2017 is de nieuwe website in de lucht.

Tot slot heeft er binnen het bestuur een wijziging plaatsgevonden. Michiel Prent voorzitter sinds April 2010 heeft naar jaren trouwe dienst voor de vereniging besloten zijn functie neer te leggen en droeg tijdens de vergadering de voorzittershamer over aan Caelesta Braun. Zij zal samen met de overige 8 bestuursleden de schouders de komende tijd er weer onder zetten.

Rest ons nog om alle aanwezigen te bedanken voor hun komst en we hopen al onze leden en buurtbewoners weer bij onze tal van activiteiten te mogen verwelkomen.

Talia Kammant

Comments are closed.

Scroll to Top