01/jul
Talia Kammant
Published in post

Norlandia Kinderopvang BSO in Kerkehout

BSO in Kerkehout na de zomervakantie

Norlandia kinderopvang in Wassenaar opent een nieuwe locat„ie voor buitenschoolse opvang. De loca„tie is na de zomervakan„tie te vinden in de kan„tine van SV Wassenaar. Afgelopen woensdag 21 juni is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide par„ijten ondertekend door de voorzitter van het bestuur van SV Wassenaar, de heer Jon Bakker en de directeur van Norlandia kinderopvang Nederland, de heer Mark Peschier. De ondertekening vond plaats in de kant„ine van de sportvereniging in het bij zijn van het hele bestuur van SV Wassenaar en het team van Norlandia kinderopvang.

Na de zomervakan„tie biedt de loca„ie BSO Wassenaar-Zuid ruimte aan 40 kinderen in de leedt„ijd van 4 tot 12 jaar. De kinderen worden net als bij voormalig locat„ie BSO Kieviet met de bus van de Bloemcampschool en de Kievietschool opgehaald en naar de nieuwe locat„ie gebracht. De locat„ie kent door de sportvelden een heel ruimtelijke omgeving met veel natuur. De boswachter is hier regelma„tig te vinden en ook een vogelaar is kind aan huis.

Voor meer informa„tie kunt u terecht bij het Servicecenter van Norlandia kinderopvang op telefoonnummer 071-561 00 84 of bij locat„iemanager Danielle de Wit via danielle@norlandia.nl. Ook kunt u binnenkort informat„ie vinden op de website www.norlandia.nl.

(Tekst: pr.) Foto: Anton Overklift. Bron tekst: de Wassenaarse krant jaargang 13, editie 365, week 26

Talia Kammant

Comments are closed.

Scroll to Top