11/sep
Talia Kammant
Published in post

Legpenning echtpaar Niphuis

Gemeentelijke legpenning voor de heer en mevrouw Albert en Marry Niphuis-Nell

Wassenaar – Op zaterdag 9 september ontvingen de heer en mevrouw Albert en Marry Niphuis-Nell uit handen van burgemeester Aptroot de gemeentelijke legpenning. Het echtpaar Niphuis-Nell ontvangt de legpenning vanwege hun jarenlange verdiensten voor het behoud en in kaart brengen van Wassenaars cultureel erfgoed en de ondersteuning van een actief erfgoedbeleid in Wassenaar. De uitreiking vondt plaats om 18.00 uur in de Dorpskerk tijdens de afsluiting van Open Monumentendag.

De Kerkewoning
Het echtpaar Niphuis-Nell betrok in 1969 de Kerkewoning. Het was hen al snel duidelijk dat het om een historisch pand ging, dat het jaar daarvoor de status van rijksmonument had gekregen. Zij brachten in 1983 hun eerste bezoek aan het archief om meer te weten te komen over de geschiedenis van de Kerkewoning. Vanaf 1998 hebben zij historisch en bouwkundig onderzoek gedaan. Dit heeft in 2016 geleid tot een meer dan 300 pagina dik standaardwerk “Boerderij Kerkewoning in Wassenaar. Een geschiedenis van ruim vijf eeuwen”. Het boek is vrijwel geheel met eigen middelen tot stand gekomen. Hoewel niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf, laat de Kerkewoning goed zien hoe eeuwenlang een boerenbedrijf functioneerde en hoe een boerenerf was ingericht. Kennis die niet alleen belangrijk is voor het huis zelf, maar ook een goed inzicht biedt in het agrarische verleden van Wassenaar. Dit is voornamelijk te danken aan het echtpaar Niphuis-Nell die zorgvuldig het monumentale huis en erf hebben gerestaureerd en in stand hebben gehouden.

Open Monumentendag
Vanaf het eerste moment dat de Open Monumentendag in Wassenaar werd georganiseerd, doet het echtpaar Niphuis mee. Zij hebben veel belangstellenden rondgeleid in de Kerkewoning en van informatie voorzien. Vanwege hun gevorderde leeftijd en het gemis aan opvolgers, ziet het echtpaar zich genoodzaakt de boerderij te verkopen en is het huis dit jaar voor de laatste keer opengesteld voor publiek.

Historische Vereniging Oud Wassenaer
De heer Niphuis is vanwege zijn verdiensten erelid van de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Hij was jarenlang secretaris van de vereniging. De heer en mevrouw Niphuis werken ook al tien jaar lang mee als docent aan de cursus over de geschiedenis van Wassenaar, waarvan twee lessen in de Kerkewoning worden gegeven. Daarnaast is de heer Niphuis al vele jaren eindredacteur van de rubriek “Actueel Verleden” in De Wassenaarse Krant.

Bron: Wassenaarders.nl

Talia Kammant

Comments are closed.

Scroll to Top