15/feb
beheerder
Published in post

Handtekeningen actie Burgeractiecomité Wassenaar zelfstandig

Ontvangen verzoek aan buurtvereniging Kerkehout

Het Burgeractiecomité Wassenaar Zelfstandig zet zich -op niet politieke grondslag-  in voor de zelfstandigheid van de gemeente Wassenaar. Dat is extra actueel met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alhoewel bijna alle in de raad vertegenwoordigde partijen zich ook voor bestuurlijke  zelfstandigheid hebben uitgesproken, evenals de huidige interim burgemeester, is het toch niet zeker wat de Provincie , de Cv/d koning en landelijke partijen  gaan ondernemen op  gebied van fusie(s), annexatie etc..  Ons doel is om los van de lokale politiek en de verkiezingen zo veel mogelijk handtekeningen voor een Zelfstandig Wassenaar te verzamelen.

Binnen kort ontvangt u van hen een flyer in de bus, mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u de getekende flyer deponeren in de brievenbus van de buurtvereniging en zullen deze overhandigd worden aan het Burgeractiecomité Wassenaar Zelfstandig.

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top