13/jul
beheerder
Published in post

Kerkehout & Omgeving: met elkaar voor elkaar

Het bestuur ziet al langer dat steeds minder mensen als vrijwilliger een steentje kunnen en willen bijdragen aan de vereniging. Dat geldt voor zowel de verschillende (wekelijkse) activiteiten, als grotere evenementen, als een bijdrage als bestuurslid. Gecombineerd met de zeer lage opkomst van de ALV heeft dat ons aan het denken gezet over de koers van de verenging. Daarom hebben we op vrijdagavond 22 juni een ontmoetingsavond in het buurtcentrum georganiseerd, waarbij we het gesprek zijn aangegaan met verschillende bewoners uit de wijk. Voor deze avond hebben we huis-aan-huis geflyerd om zo iedereen die tussen het Kerkehout en Van Bommellaan woont te benaderen.  De opkomst bestond ongeveer uit 30 mensen. We hebben mensen gevraagd om in verschillende groepen van gedachten te wisselen over de vraag hoe de animo voor de vereniging te vergroten en deze ideeën vervolgens op op post-its te schrijven en op de spiegelwand te plakken. Het was een enerverende avond, die hier en daar verhit debat opleverde en daarnaast een aantal concrete ideeën. Een greep uit de op de spiegelwand geplakte post-its:

  • Communicatie zwart op wit of persoonlijk: direct persoonlijk contact  of commnicatie op papier lijkt meer gewaardeerd te worden dan de andere communicatievormen, zoals met name facebook.
  • De persoonlijke benadering telt: het (persoonlijk) benaderen van nieuwe bewoners, ouderen en betrekken van jeugd lijkt veel van de aanwezigen een goed idee.
  • van patat tot pannenkoek eten: samen eten wordt als verbindende activiteit gezien.
  • van dubbeltjesmarkt tot pubquiz: vooral kleinschalige activiteiten lijken in trek bij de aanwezigen op de avond.

Deze avond leverde een aantal concrete ideeën op, met name om allerlei activiteiten te organiseren voor verschillende groepen bewoners in de wijk en het veranderen van de communicatiekanalen. Mooie ideeën die bij ons weer de vraag opriep wie dat nu precies gaat organiseren en hoe. Wij gaan ons in de komende zomermaanden beraden op hoe de vereniging hiermee het best verder kan gaan en informeren hier de wijkbewoners en de leden van de vereniging na de zomer uitgebreid over.

Met vriendelijke groet en een fijne zomer gewenst!

Caelesta, Gabrielle, Gerke, Maureen, Patrick, Ramon, Talia

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top