13/jan
beheerder
Published in post

Nieuwjaar (kuiken) receptie Buurtvereniging Kerkehout.


Zaterdag 12 januari stond het buurtcentrum Kerkehout weer bol van de gezelligheid.
De middag stond eerst in het teken voor de bijeenkomst georganiseerd door het bestuur voor onze 65+ leden genaamd de Nieuwjaarskuiken.Tussen kerst en oud en nieuw heeft het bestuur onze 65+ leden thuis bezocht om een kleine attentie te geven en de uitnodiging te geven voor de nieuwjaarskuiken. Het langs de deur gaan kwam voort uit een oude traditie van onze vereniging welke wij weer in ere hebben gesteld en wat door onze leden als heel positief is ontvangen dus deze houden we er weer in. Zaterdagmiddag lag de rode loper uit en wast het buurtcentrum in gereedheid gebracht voor dit hoge bezoek.Heel veel mensen waren gelukkig aanwezig wat resulteerde in een super gezellige middag waarbij de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje lekker met elkaar bij konden kletsen.
Aansluitend hield buurtvereniging Kerkhout haar nieuwjaarsreceptie welke door de aansluiting op de nieuwjaarskuiken ervoor zorgde dat zowel jong en oud gezamenlijk elkaar de beste wensen kon geven voor 2019. Het mooie van deze combinatie is dat onze (oud) leden ook aan de aanwezige (oud) jongeren laten weten wat hun invloed vroeger is geweest voor de buurtvereniging en dat het een gezellige drukte van belang was in ons buurtcentrum.
Bij de speech van de voorzitster  werd stilgestaan bij de activiteiten van de afgelopen periode en dat we met zijn allen trots mogen zijn op ons team sfeerbeheer welke er net als eerdere jaren er weer voor hebben gezorgd dat we met zijn allen een fantastisch oud en nieuw hebben mogen vieren zonder enige vorm van incidenten!! Ook gaf zij aan dat wij net als andere verengingen ook extra handen kunnen gebruiken en wij naar de toekomst moeten kijken om het voort bestaan te kunnen blijven garanderen. Daarna hebben wij allen gezamenlijk het glas geheven en bleef het nog lang gezellig.
Al met al kijken wij met veel genoegen terug op 2 zeer geslaagde bijeenkomsten en willen wij een ieder bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en alle vrijwilligers  voor hun bijdrage welke zij hebben geleverd. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Namens de buurtvereniging Kerkehout wensen wij u allen een voorspoedig en gezond 2019

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top