28/jan
beheerder
Published in post

Provinciale Verkiezingen

Kies bij de Provinciale Verkiezingen 2019 voor verandering.
Op 20 maart 2019 vinden landelijk weer verkiezingen plaats. Naast 2 provinciale nieuwkomers bij deze
verkiezingen in Zuid Holland doet ook de LPZH weer mee met de PS 2019 verkiezingen. Daarnaast zal ook
een enkele landelijke partij als provinciale nieuwkomer in Zuid Holland deelnemen. Wij mogen het nog niet
zeggen maar binnenkort wordt duidelijk wie er allemaal meedoen. In ieder geval doet de LPZH als gezegd
mee bij de Provinciale Statenverkiezingen.

LPZH (Lokale Partijen Zuid-Holland) heeft als leden de samenwerkende lokale partijen in de provincie Zuid-
Holland. De LPZH is aangesloten bij de OSF. Bijna alle overkoepelende provinciale organisaties van lokale

partijen zijn inmiddels aangesloten bij de OSF. Onze LPZH leden hebben kandidaten aangemeld die
inmiddels op de uitgebreide kandidatenlijst van de LPZH staan. Lijsttrekker is Bernard Minderhoud, een
ervaren politicus die onder andere wethouder in Pijnacker-Nootdorp was. Op de uitgebreide lijst met
kandidaten uit de hele provincie staan ook bekende lokale politici uit onze regio. We noemen er een
aantal; Ina Mantjes, Hans Peter Klazenga, Ben Paulides, Anita van Ginkel, Dick Jense, Wouter
Hoppenbrouwer en Jeffrey van der Elst.
Ruim 1/3 van de kiezers stemden bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. Lokale partijen
zijn meer dan een lokaal gebeuren. Wij werken samen en bieden u een mogelijkheid om de politiek van
onderop te veranderen. De Statenleden kiezen ook de Senatoren voor de 1e kamer. Het is daarom
uitermate belangrijk om te gaan stemmen indien u wilt dat er zaken gaan veranderen.
Veel onderwerpen, die de inwoners direct raken, gaan buiten de besluitvorming van lokale politici om. Zo
maakt de provincie structuurplannen waarin staat waar gemeenten mogen bouwen, waar kantoren
bijgebouwd mogen worden of waar huizen of wegen moeten komen. De gemeenten moeten daar hun beleid
op aanpassen. De provincie speelt een rol bij herindelingen, zoals het gedwongen samenvoegen van kleinere
gemeenten. Maar wordt daarbij wel geluisterd naar wat de mensen willen? De lokale partijen die
samenwerken in de LPZH hebben als hoofddoelstelling dat er geluisterd wordt naar inwoners (en
ondernemers) van Zuid-Holland en dat wij meebeslissen. De LPZH benoemt alle onderwerpen, die een
gemeente aangaan, en pakt ze aan. Niet van bovenaf opgelegd, zoals dit bij landelijke partijen gebeurt, maar
van onderaf via de lokale partijen en ingebracht door de eigen inwoners.
De provincie gaat over U en U kan over de provincie gaan! Stem LPZH.
Met vriendelijke groet,
Sander Daamen
(Nummer 17 op de lijst)
Website: www.lpzh.nl
Facebook: Lokale Partijen Zuid-Holland https://www.facebook.com/stemlpzh/
Twitter: @stemLPZH

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top