27/feb
beheerder
Published in post

Brief Gemeente route sloopafval

Ter informatie aan de bewoners van de straat het Kerkehout bij deze de brief van de Gemeente over de keuze van deze route en het tijdelijke parkeerverbod:
Datum donderdag 21 februari 2019 Datum verzending 22 februari 2019
Uw kenmerk Behandelaar Hans Son, van
Ons zaaknummer Z/19/029532/ Bijlage 0
       
Onderwerp Overlast door slooproute
Geachte heer, mevrouw,

Er zijn door u of uw buren van Het Kerkehout vragen gesteld over de route die is gekozen voor het afvoeren van sloopmateriaal vanaf het staatbosbeheercomplex langs de Veenwatering in de polder. Helaas ondervindt u daarvan overlast. In deze brief informeren wij u over de aanleiding voor het parkeerverbod, de gekozen route en de communicatie met de buurt.


Aanleiding voor het parkeerverbod en route
Het tijdelijk parkeerverbod is aangevraagd om het vrachtverkeer als gevolg van de sloop van het Staatsbosbeheercomplex op een veilige manier door Het Kerkehout te laten rijden en schade aan geparkeerde auto’s te voorkomen. Hierbij zijn door de aanvrager verschillende routes bekeken. Door de breedte van de weg en met name de aanwezigheid van haakse bochten, is de reguliere route via de Raaphorstlaan niet bruikbaar gebleken en moest worden uitgeweken naar Het Kerkehout als afvoerroute.

Door de gemeente is toestemming verleend om voor een aantal parkeerplaatsen een tijdelijk parkeerverbod in te stellen, zodat machines konden worden aangevoerd en sloopmateriaal kan worden afgevoerd. Het betreft een parkeerverbod voor doordeweekse dagen overdag, zodat ‘s avonds en in het weekend gewoon geparkeerd kan worden. Inmiddels zijn de borden ook al verduidelijkt doordat de tijden dat u geen gebruik kunt maken van deze parkeerplaatsen zijn aangegeven.

Communicatie met de buurt
In de voorwaarden bij de toestemming voor het tijdelijke parkeerverbod is opgenomen dat de initiatiefnemer zorgt voor een goede communicatie met de bewoners en het op tijd aangeven van het tijdelijke verbod. Zij hebben ook de planning in handen en kunnen u daarom het beste informeren. Het communicatietraject is niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd door de aannemer. De gemeente heeft de aannemer hierover aangesproken.

Een goede alternatieve andere route is helaas niet voor handen. U ondervindt dus nog enige tijd overlast, maar bij de aannemer is er op aangedrongen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Als de sloopkraan is afgevoerd, eindigt de overlast. Dat staat nu gepland in week 11 (uiterlijk 15 maart). Dit is dus langer dan eerder aan u is verteld.

Tot slot
Het college betreurt de gang van zaken en leert van deze casus. Wethouder Caroline Klaver-Bouman is vanzelfsprekend bereid om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van de buurtvereniging, mocht dat op prijs stellen. Dit is ook al door de gemeentelijke wijkmanager met de buurtvereniging besproken. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u dat aan de buurtvereniging laten weten.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G.M.M. van Son

Teamleider Ruimtelijke Advisering
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top