21/sep
Bas van der Hulst
Published in post

Problematiek rondom weekendafsluiting N44

Tijdens het weekend van 13 t/m 15 september j.l. is de N44 afgesloten geweest in verband met groot onderhoud. Dit was de eerste keer van een serie van drie. Ondanks de uitgebreide informatie en getroffen maatregelen om de overlast zo veel als mogelijk te beperken, is er tijdens de afsluiting toch het één en ander niet verlopen zoals dat bij de bewoners van Kerkehout op voorhand is aangegeven.

De bewoners konden via de B-weg bij hotel de Bijhorst de wijk in- en uitrijden. Echter op een bepaald moment werd aan de mensen die de wijk in wilden rijden de toegang geweigerd. Erg vervelend als je naar huis wilt. Er zijn zelfs een aantal mensen die een bekeuring hebben gekregen, omdat zij ondanks het tegenhouden door de verkeersregelaars tóch de wijk in gereden zijn.

Helaas zijn de verkeersregelaars ook bedreigd door automobilisten en zelfs lijfelijk aangevallen. Het is ons niet bekend of dit wijkgenoten zijn geweest of andere partijen, maar wij vinden dit als bestuur zeer betreurenswaardig.

De gang van zaken rondom de afsluiting heeft ons als bestuur zorgen gebaard en daarom hebben wij contact opgenomen met de Gemeente Wassenaar en  Rijkswaterstaat. Deze laatste partij initieert de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg. Tijdens dit gesprek is er gesproken over wat er een volgende keer anders zou kunnen, zodat wij als bewoners minder ongemakken van de afsluiting ondervinden.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er fouten zijn gemaakt. Zo hebben de verkeersregelaars op een bepaald moment al het inkomend verkeer geweigerd, omdat er te veel auto’s de wijk in wilden. Mogelijk waren de activiteiten op SV Wassenaar en het zoeken van sluiproutes door automobilisten oorzaken van deze extra verkeersstromen.

In overleg hebben wij de volgende mogelijke oplossingen rondom de problematiek besproken:

  • Het inzetten van meer verkeersregelaars, welke zowel bij het inkomend- als het uitgaande verkeer geplaatst gaan worden. Te vaak gebeurde het dat er auto’s lijnrecht tegenover elkaar stonden en er een opstopping ontstond.
  • Het plaatsen van tijdelijke stoplichten om de verkeersstromen beter te laten verlopen.
  • Het beter en eerder aangeven van de tijdelijke omleiding, zodat de te volgen route voor automobilisten duidelijker is.
  • Het verstrekken van digitale of gedrukte bewoners- en bezoekerspassen, welke automobilisten met bestemming Kerkehout achter de voorruit kunnen plaatsen en verkeersregelaars snel kunnen zien wie wèl en wie niet de wijk in moet. Voor bezoekers van de wijk, zoals bijvoorbeeld sporters voor SV Wassenaar, zouden dan bezoekerspassen gemaild en geprint kunnen worden.
  • Het aanwezig zijn van een toezichthouder van Rijkswaterstaat en/of Gemeente Wassenaar, zodat bij eventuele problemen met betrekking tot doorstroming van het verkeer snel kan worden ingegrepen.

Ons is toegezegd dat de Gemeente voor de volgende geplande afsluiting tussen 18 en 20 oktober a.s. contact met de Buurtvereniging Kerkehout opneemt om de definitieve te nemen maatregelen met ons te communiceren. Wij hopen dat door deze actie de overlast tijdens de volgende afsluiting nóg meer zal worden beperkt.

-Het Bestuur-

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top