17/jan
Bas van der Hulst
Published in post

Nieuwsbrief #2: Plannen MFC gepresenteerd in de Commissie.

Afgelopen woensdag 15 januari werd tijdens de zogenaamde Commissie Sociaal Domein in Raadhuis de Paauw het burgerinitiatief Multifunctioneel Centrum in de wijk Kerkehout gepresenteerd voor de Commissieleden van Wassenaar.

Onder toeziend oog van een aantal wijkgenoten en belanghebbenden werd het voorgenomen plan in hoofdlijnen uitgelegd door Gerke Henkes. Als slotvraag vroeg hij de Commissie  om een budget beschikbaar te stellen om het initiatief naar een volgende fase te kunnen brengen.

Hij maakte tijdens zijn presentatie gebruik van visuals op het scherm om middels foto’s van de wijk (gemaakt door Maarten van der Meulen), tabellen en diagrammen zijn verhaal extra kracht bij te zetten.

Na de presentatie werd de Commissieleden de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over de voorgenomen plannen.

Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt door een aantal leden; zo passeerden vragen over de ontsluiting van de wijk (DLW), de lengte van de wachtlijst voor een woning binnen Kerkehout (CDA) en de mogelijkheid tot het efficiënter gebruik van sportvelden (Hart voor Wassenaar) de revue.

Al met al werd het initiatief goed en positief ontvangen en kreeg de werkgroep de complimenten voor het plan en het verrichte werk tot nu toe.

Er is uiteraard nog een behoorlijke weg te gaan voordat “de eerste paal daadwerkelijk de grond in kan”. Echter, de eerste ontvangst binnen de Commissie is positief te noemen en dit geeft de werkgroep een flinke boost.

De Commissie gaat zich nu verder buigen over het burgerinitiatief en zal binnen een termijn van acht weken aangeven hoe zij denkt een gevolg te geven aan de voorgenomen plannen met betrekking tot het Multifunctioneel Centrum in onze wijk. Hiernaast beslist zij of de werkgroep het benodigde budget om de volgende stap te kunnen zetten beschikbaar gesteld zal krijgen.

De vergaderingen van de Commissie Sociaal Domein worden opgenomen in beeld en geluid, hieronder vind u de link naar de betreffende vergadering. Het deel waarin het burgerinitiatief wordt besproken en waar u de vragen van de diverse partijen kunt terug zien begint bij 0:50 minuten en duurt tot ongeveer 1:08.

De link:

https://channel.royalcast.com/werkorganisatieduivenvoorde/#!/dggovww808/20200115_1

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top