25/feb
Bas van der Hulst
Published in post

Tijdelijke afsluitingen en omleidingen in Kerkehout

De Wassenaarsche Bouwstichting is in Kerkehout gestart met het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen aan haar woningen. De afgelopen jaren zijn al circa 550 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen. Omdat energielabel A in bestaande woningen bijna niet te behalen is, heeft de Wassenaarsche Bouwstichting besloten te streven naar het label B. De werkzaamheden aan de woningen in Kerkehout omvatten, afhankelijk van het woningtype: Het isoleren van spouwmuren en hellende daken, het vervangen van dakkapellen en dakramen, vervangen van kozijnen met HR++ glas en ventilatieroosters, het aanbrengen van CO2 gestuurde Mechanische Ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen.

Gezien het grote aantal woningen in de wijk en het verschillende aantal woningtypen heeft de Woningbouwvereniging de wijk verdeeld over 4 clusters, waarvan de nu geplande werkzaamheden plaatsvinden in cluster 1.

Vanwege de werkzaamheden zal de het deel van de Charlottestraat en Albertinestraat tussen de kruising Charlottestraat/Agathastraat en kruising Albertinestraat/Mariastraat/Woutersstraaat worden afgesloten voor verkeer. Tevens zullen de Daniël Ruysstraat en Dokter van Praagstraat worden afgesloten voor verkeer.

De werkzaamheden in cluster 1 zijn gestart op 24 februari 2020 en worden naar verwachting eind maart 2021 afgerond.

Het overige deel van de Charlottestraat en de Albertinestraat zal tijdelijk worden omgeleid. Op de bijgevoegde situatietekening welke ons is verleend door de WBS ziet u de afsluitingen (in rood gearceerd) en de omleidingen (met gele en blauwe pijlen) weergegeven. De omleidingen zullen op straat worden aangegeven door middel van gele borden.

De werkzaamheden in cluster 1 zijn gestart op 24 februari 2020 en worden naar verwachting eind maart 2021 afgerond. Er wordt gestart in de Albertinestraat en daarop volgend de Charlottestraat.

Voor vragen omtrent het project en afsluitingen wordt wekelijks op maandag tussen 09:00u en 10:00u spreekuur gehouden in het Project Informatie Punt aan de Johannastraat 3. U kunt hier uw vragen stellen aan de projectleider van het plan, de heer Cor van Rossum. Tevens kunt u hier de planning en tekeningen inzien en de te gebruiken materialen bekijken.

Zodra de Buurtvereniging van verdere informatie met betrekking tot de werkzaamheden in Kerkehout wordt voorzien door de Wassenaarse Bouwstichting, zullen wij deze informatie delen met de wijk middels een nieuws-item op onze website.

Klik op onderstaande link voor een grote weergave van de situatietekening:
http://www.kerkehout.nl/wp-content/uploads/2020/02/Situatietekening-WBS.png
Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top