15/maa
Bas van der Hulst
Published in post

Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving en COVID-19 – Corona

Dit weekend heeft het bestuur zich beraad over wat te doen met de ontwikkelingen rondom het Corona virus.
Allereerst willen wij heel duidelijk stellen dat wij zeker niet in paniek zijn. Wij hebben ook niet de wijsheid in pacht, maar we hebben wel de berichtgeving van de RIVM en het kabinet rondom het Corona virus gevolgd.


Daarnaast hebben we de belangen voor onze leden afgewogen tegen de te nemen maatregelen.
Voor velen van jullie is het sociaal belang van het kunnen bezoeken van het Buurtcentrum erg groot, dat realiseren wij ons terdege.

Naar aanleiding van de op 12 maart gepubliceerde adviezen van het RIVM en het kabinet hebben wij als Bestuur besloten om per direct alle activiteiten welke door Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving gefaciliteerd worden op te schorten tot en met 31 maart a.s.

Wij hebben de contactpersonen van alle onderafdelingen van onze vereniging op de hoogte gesteld van deze maatregel.


We vinden het een vervelende maatregel om te nemen, maar zien op dit moment geen andere mogelijkheden om de gezondheid en veiligheid van jullie als lid en bewoner van Kerkehout te waarborgen.
Indien er voor 31 maart indicaties zijn om de maatregelen bij te stellen en/of af te zwakken zullen we u hier verder over informeren.

Verdere informatie is te vinden op:
www.RIVM.nl
www.wassenaarders.nl

Namens het bestuur:
met vriendelijke groet,
Saskia Merbis
Voorzitter a.i. Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving

UPDATE 15 MAART 2019, 20:45UUR:

NAAR AANLEIDING VAN HET VANAVOND DOOR HET KABINET GENOMEN BESLUIT OM ALLE HORECA EN BIJEENKOMSTEN TOT EN MET 6 APRIL A.S. OP TE SCHORTEN, ZIJN WIJ GENOODZAAKT DIT BESLUIT TE VOLGEN. DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE MAATREGELEN ZULLEN HIEROM TOT EN MET 6 APRIL 2020 VAN KRACHT ZIJN. -HET BESTUUR-

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top