29/mei
Bas van der Hulst
Published in post

Nieuwsbrief #3: Afwijzing Burgerinitiatief kritisch ontvangen door politiek Wassenaar.

Afgelopen woensdagavond 27 mei werd tijdens de Gemeenteraadscommissie Sociaal Domein in Raadhuis de Paauw het Burgerinitiatief Multifunctioneel Centrum Kerkehout behandeld.

De werkgroep, bestaande uit afgezanten vanuit de Sportvereniging Wassenaar en Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving, vragen in het Burgerinitiatief de Gemeente Wassenaar om een financiële bijdrage van 30.000,- om de haalbaarheid van een Multifunctioneel Centrum in onze wijk verder te onderzoeken en om het project “naar een volgende fase te kunnen brengen”.

Het Burgerinitiatief is op 15 januari j.l. door de werkgroep gepresenteerd (zie ook: http://www.kerkehout.nl/index.php/2020/01/17/nieuwsbrief-2-plannen-mfc-gepresenteerd-in-de-commissie/) tijdens de Commissie Sociaal Domein en hierna ter beoordeling gegeven aan het College.

Afgelopen maandag kregen wij van het College het advies dat zij geven aan Burgemeester en Wethouders aangeleverd.

In dit advies staat beschreven dat het College erg enthousiast is over het plan, máár dat zij toch het advies geven de plannen uit te stellen. Dit vanwege een gebrek aan capaciteit bij de Gemeente en het ontbreken van financiële middelen voor dergelijke initiatieven.

In een reactie op dit advies heeft de werkgroep nogmaals duidelijk gemaakt wat de exacte plannen zijn met het aangevraagde budget; namelijk een haalbaarheidsonderzoek en het verder brengen van het plan, zonder dat wij op dit moment al een beroep willen doen op de inzet van ambtenaren en/of projectleiders vanuit de Gemeente Wassenaar.

Het resultaat van de vergadering, waarin door diverse politieke partijen een vurig pleidooi vóór het burgerinitiatief Multifunctioneel Centrum Kerkehout werd gegeven, is dat deze partijen een amendement gaan aanleveren, waardoor het advies tot afwijzing zal moeten worden herzien.

Op 8 juni a.s. zal de Raad een besluit nemen over de toekenning van het financiële krediet ten behoeve van het Multifunctioneel Centrum in onze wijk.

De vergaderingen van de Commissie Sociaal Domein worden opgenomen in beeld en geluid, hieronder vind u de link naar de betreffende vergadering. Het deel waarin het burgerinitiatief wordt besproken begint bij 2 minuut 30:

https://channel.royalcast.com/werkorganisatieduivenvoorde/#!/dggovww808/20200527_1

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top