13/jun
Bas van der Hulst
Published in post

Nieuwsbrief #4: Tóch toekenning budget voor haalbaarheidsonderzoek MFC.

Afgelopen maandag 8 juni was een spannende dag voor de werkgroep Multifunctioneel Centrum (MFC) Kerkehout, de initiatiefnemers van het burgerinitiatief.

Tijdens de Raadsvergadering deze avond, zou namelijk het besluit genomen worden of de werkgroep het aangevraagde budget ten behoeve van de haalbaarheidsstudie ter beschikking zou krijgen, waardoor het plan naar een volgende fase getild kan worden.

Na de roerige commissievergadering van 27 mei, waarin het College aangaf érg enthousiast te zijn over de plannen, maar toch een afwijzend advies gaf aan de raad en een aantal politieke partijen die als reactie hierop een amendement hebben opgesteld waarin zij de raad vragen tóch medewerking te verlenen aan het plan, kon het werkelijk alle kanten op gaan met het besluit.

Gelukkig kreeg het amendement, dat op initiatief van mevrouw Bellekom-Vogels (Lokaal Wassenaar) is opgesteld, tijdens deze raadsvergadering veel steun van alle partijen en werd unaniem besloten dat het budget alsnog wordt toegekend.

De werkgroep kan dus eindelijk met veel enthousiasme aan de gang en in de komende periode de haalbaarheidsonderzoeken (laten) uitvoeren!

Uiteraard houden we u hier uitvoerig van op de hoogte middels deze periodieke nieuwsbrieven op onze website.

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top