06/aug
Bas van der Hulst
Published in post

Nieuwsbrief #5: Haalbaarheidsonderzoek MFC van start gegaan!

Het lijkt momenteel wat stil aan het Multifunctioneel Centrum-front, maar niets is minder waar! Op de achtergrond is de werkgroep namelijk druk doende met de uiteenzetting van het onderzoek, wat aan gaat tonen of de bouw van een centrum waarin zowel de Buurtvereniging als de Sportvereniging èn tal van andere functies gevestigd zouden moeten worden, haalbaar zal zijn. Een deel van de onderzoeken zullen door de werkgroep zelf  worden gedaan. Andere onderzoeken zullen door onafhankelijke adviesbureaus worden vervaardigd.

Onderwerpen met betrekking tot het pand en haar gebruikers zelf, zoals de benodigde ruimtebehoefte van beide verenigingen, wat zijn nu de extra wensen ten opzichte van de huidige accommodaties en welke andere mogelijke gebruikers (kleine ondernemers uit de wijk? Kinderdagverblijf?) kunnen we betrekken in dit plan om het Multifunctioneel Centrum (MFC) ècht tot een succes te maken en het een grote toegevoegde waarde te laten worden voor onze wijk Kerkehout.

“aan welke voorzieningen heeft de wijk nu èn in de toekomst behoefte”

Uiteraard wordt in dit haalbaarheidsonderzoek niet alleen gekeken naar de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers van het pand en de omliggende velden.

De bouw van een nieuw MFC en naastgelegen kleinschalige woningbouw zal uiteraard óók invloed gaan hebben op onze wijk, zowel in positieve als in negatieve vorm.

Het is dus zaak om tijdens dit onderzoek goed in kaart te brengen welke gevolgen de veranderingen zullen gaan hebben voor Kerkehout.

Speerpunten welke zeker onderdeel zullen zijn van het onderzoek zijn ontsluiting, verkeer & parkeren in de wijk, maar ook de demografische opbouw van de wijk nu en een voorspelling voor de toekomst komen aan bod om vraagstukken als “aan welke voorzieningen heeft de wijk nu èn in de toekomst behoefte” te kunnen beantwoorden.

Om de behoeftes van de wijk te kunnen bepalen, hebben wij ook veel behoefte aan input vanuit de wijk. Momenteel zijn een groot deel van de wijkgenoten aan het genieten van hun welverdiende vakantie, dus ná de zomervakantie zal de werkgroep MFC Kerkehout daarom ook een beroep gaan doen op de bewoners van Kerkehout.

Denk hierbij aan enquêtes of inspraakavonden (waarbij we nog moeten kijken op welke wijze we dit plaats kunnen laten vinden met de huidige corona-maatregelen) waarbij de onderzoeksvraag zal zijn aan welke voorzieningen behoefte is in de wijk.

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag met de werkgroep meedenken? Neem dan contact op met ons via mail: kerkehout@yahoo.com o.v.v. “werkgroep MFC”.

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top