01/okt
Bas van der Hulst
Published in post
Tags :

Voorzitter a.i. legt taken neer

Beste leden,

Waar ik mij een paar maanden geleden verkiesbaar had willen stellen als Voorzitter van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, kom ik nu met een totaal ander bericht.


Helaas heb ik moeten besluiten om mijn functie als Ad Interim voorzitter van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving neer te leggen.
Naast mijn fulltime werk volg ik dit jaar 2 opleidingen. Hier heb ik vanzelfsprekend tijd en aandacht voor nodig.
Uiteraard heb ik lang nagedacht over de mogelijkheden om én de opleidingen én mijn werk én het Ad Interim voorzitterschap te combineren.

Na lang wikken en wegen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij graag 100% in wil kunnen zetten voor hetgeen ik doe en dat gaat helaas niet als ik alles blijf doen.
Hierdoor heb ik met veel moeite de keuze gemaakt om mijn taken neer te leggen.

Uiteraard is dit besluit in goed overleg genomen met de overige bestuursleden.
Daarbij is zowel door het zittend bestuur als door mij uitgesproken dat de spreekwoordelijke deur naar de bestuurskamer niet dicht is, wat wil zeggen dat we zeker niet uitsluiten dat ik mezelf in de toekomst desgewenst alsnog verkiesbaar zou kunnen stellen voor een functie binnen het bestuur.

Voor nu ga ik mij eerst focussen op mijn opleidingen en mijn werk.
Ik ben na de ledenvergadering in 2019 met veel plezier in het bestuur gegaan en ik heb dit dan ook steeds met veel plezier gedaan. Het maakt het daardoor wel extra wrang dat ik de taken nu al weer neer moet leggen, maar wie weet wat de toekomst nog brengt.

Ik wil jullie graag bedanken voor het vertrouwen wat jullie mij gegeven hebben en voor de prettige samenwerking waar ik goede herinneringen aan zal bewaren.
Tot slot wil ik het bestuur bedanken voor de prettige samenwerking en hen veel succes, maar vooral ook plezier wensen bij het besturen.


Graag tot ziens in de wijk,


Saskia Merbis

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top