17/dec
beheerder
Published in post

Enquête Multifunctioneel Centrum

Het is al even stil geweest rondom het onderwerp Multifunctioneel Centrum (MFC). Op de achtergrond wordt door de werkgroep echter veel tijd besteed aan het haalbaarheidsonderzoek. Eerder hebben wij u geïnformeerd over de inhoud van dit haalbaarheidsonderzoek, als u dat terug wilt lezen, klik dan hier.

Het MFC zal plek bieden aan zowel Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving als Sportvereniging Wassenaar. Daarnaast is het de bedoeling dat ook andere verenigingen en organisaties er gebruik van kunnen maken, zodat het een echt buurthuis wordt. Daarom noemen we het vanaf nu: Buurthuis van de Toekomst.

Kinderopvangorganisatie Norlandia, die nu buitenschoolse opvang faciliteert vanuit de kantine van SV Wassenaar, heeft al aangegeven graag gebruik te willen maken van ruimte in het nieuwe Buurthuis van de Toekomst.

Één van de onderdelen van dit onderzoek is het bepalen van de behoeftes binnen de wijk Kerkehout, de leden van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving en de leden van SV Wassenaar.

Dit doen wij middels een uitgebreide enquête die u online in kunt vullen tot zondag 3 januari. Wij vragen hierbij om uw mailadres, dit mailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan deze enquete. Klik hier voor het invullen van de enquête. Link Enquete: https://forms.gle/fkV1pRoH9UZMy1F79

Voor mensen die niet in staat zijn deze digitale enquête in te vullen, hebben we een alternatief bedacht. De enquête kan vanaf 23 december opgehaald worden op Mariaplein 12, hier staat een plastic bak in de voortuin met daarin blanco enquêtes. U kunt de ingevulde enquête daar ook weer via de brievenbus inleveren. 

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top