16/feb
beheerder
Published in post

De gemeente werkt aan de transitievisie warmte

Denkt u mee over de toekomst van Wassenaar?


Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten we nu al aan de slag. De overstap van aardgas naar andere warmtebronnen wordt de warmtetransitie genoemd. Elke gemeente maakt hier een plan voor: de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt in de komende decennia die overstap het beste kan maken. Per buurt bekijken we ook of een tussenoplossing misschien een goed idee is. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte klaar hebben.

Om inwoners te informeren hebben we een informatiekrant gemaakt.

We werken samen aan de warmtetransitie


De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties betrokken worden bij het opstellen van de visie. Want in veel gevallen moet een groot deel van de maatregelen bij inwoners thuis worden genomen. We nodigen inwoners, ondernemers en organisaties uit om hun mening te geven en zorgen en ideeën te delen over de warmtetransitie in Wassenaar.

Om inwoners te informeren hebben we een informatiekrant gemaakt. Die wordt op 12 februari meegestuurd met De Wassenaarse Krant.
In de informatiekrant wordt meer uitgelegd over de transitievisie warmte, over de mogelijke oplossingen én over hoe men kan meedenken. Dat kan onder andere door een online vragenlijst in te vullen via www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij. Dat kan t/m 8 maart a.s.

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top