26/apr
beheerder
Published in post

MFC Nieuwsbrief #6: Verkennend onderzoek afgerond

De afgelopen periode heeft voor de werkgroep Multifunctioneel Centrum (MFC) in het teken gestaan van het opstellen en uitwerken van een verkennend onderzoek. Voorafgaand aan deze fase spraken wij nog van een haalbaarheidsonderzoek, echter hebben we deze benaming tijdens de onderzoeksfase iets aangepast, om de reden dat er in dit stadium nog teveel onduidelijkheden zijn om de daadwerkelijke (financiële-) haalbaarheid van het plan aan te kunnen tonen. Dit zal dus in een eventueel vervolgtraject moeten gaan gebeuren om te kunnen bepalen of het verhuizen naar een ander pand voldoende aantrekkelijk is voor onze vereniging.

Voor dit rapport spreken wij dus van een “verkennend onderzoek”

Voor dit rapport spreken wij dus van een “verkennend onderzoek”, waarin onder andere de mogelijkheden qua locaties van een eventueel nieuw MFC, de functies binnen het pand,  de wensen en eisen van de beoogde hoofdgebruikers, de mogelijke andere gebruikers, wensen en behoeften vanuit de wijk Kerkehout, etcetera, zijn onderzocht.

Wij hebben als Buurtvereniging input gegeven in de vorm van onze visie, wensen en eisen aan een nieuw Buurtcentrum. Hiernaast ook vanuit de beheerscommissie van de vereniging en vanuit haar onderafdelingen/activiteitengroepen, aangezien zij de nieuwe ruimte(n) daadwerkelijk zullen gaan gebruiken als een nieuw MFC een feit is.

Ook hebben wij middels de enquête een grote hoeveelheid zeer nuttige informatie binnengehaald!

Ook hebben wij middels de enquête een grote hoeveelheid zeer nuttige informatie binnengehaald! De komende periode zullen we, ter lering en vermaak, op deze website een aantal interessante uitkomsten van de enquête met jullie delen.

De status van het MFC-project op dit moment is dat de verkenning welke is gedaan is afgerond en nu door een vormgever tot een professioneel presentabel rapport wordt opgemaakt.

Hierna zal het rapport worden aangeboden aan Burgemeester en Wethouders, waarna zij een oordeel over de plannen kunnen vormen.

Uiteraard worden de onderzoeksresultaten ook openbaar gemaakt voor belanghebbenden en belangstellenden.

Houdt hiervoor deze website in de gaten!

Wordt vervolgd.

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top