26/apr
beheerder
Published in post

Nieuw: Inspraak half-uurtje!

Eens per maand komt het bestuur van uw Buurtvereniging samen om allerhande zaken te bespreken met betrekking tot de Buurtvereniging. Normaal gesproken doen wij dit “fysiek” in het Buurtcentrum aan de Charlottestraat, echter tijdens deze roerige Corona-tijden is dit helaas niet toegestaan en zijn wij genoodzaakt om de maandelijkse bestuursvergaderingen online te doen via het programma “Teams” op de computer.

Ideaal is het niet gezien we liever gewoon “live” met elkaar spreken, maar op deze manier kunnen we toch de Buurtvereniging besturen en zaken bespreken als de financiën van de vereniging, hoe gaat het met onze onderafdelingen, gebeurtenissen in de wijk, enzovoorts.

Gelukkig hebben de meesten van onze leden ons al goed kunnen vinden

Gelukkig hebben de meesten van onze leden ons al goed kunnen vinden en worden wij bij vragen, opmerkingen of suggesties aangaande de wijk of de vereniging zelf hierover aangesproken op straat, bellen de mensen ons op of krijgen we bijvoorbeeld een mail-bericht of bericht via social media.

Dit vinden wij natuurlijk een erg goede ontwikkeling; de vereniging zijn we met elkaar en waar de leden het bestuur aan kunnen vullen (en andersom) moeten we dit zeker niet nalaten!

Om deze interactie met elkaar te versterken, willen wij onze leden maandelijks óók de gelegenheid bieden om “in te breken” in onze bestuursvergadering, omdat u iets aan ons wilt voorleggen, u ons een vraag wilt stellen, een suggestie wilt doen, etc.

Het eerste half uur van onze vergadering wordt om deze reden ter beschikking gesteld aan onze leden.

Het eerste half uur van onze vergadering wordt om deze reden ter beschikking gesteld aan onze leden. Dit inspraak-half uur vindt in principe iedere derde dinsdag van de maand plaats van 19.30u tot 20.00u.

Momenteel zullen we het via het programma Teams op de computer moeten doen, echter zodra de mogelijkheid er weer is, wordt dit live in het Buurtcentrum.

Wilt u “inbreken” in onze bestuursvergadering? Mail dan uw verzoek naar: kerkehout@yahoo.com.

Graag willen wij dat u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer zet en een korte beschrijving van het onderwerp dat u wilt bespreken tijdens het inspraak halfuur.

Zodra wij deze gegevens hebben, zullen wij u inplannen tijdens de eerst mogelijke gelegenheid en een uitnodigingslink sturen voor onze vergadering. Dit kan de eerstvolgende vergadering zijn, echter kan het (we weten op het moment van schrijven natuurlijk nog niet hoeveel gebruik er gemaakt gaat worden van dit nieuwe initiatief) ook zo zijn dat u de vergadering daarna aan de beurt bent.

Uiteraard zullen wij dit dan met u afstemmen!

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top