10/jun
beheerder
Published in post

Burgerinitiatief ‘Buurthuis van de Toekomst’ gaat nieuwe fase in

Nadat de Gemeenteraad van Wassenaar in juni 2020 unaniem het burgerinitiatief voor een nieuw buurtcentrum in Kerkehout steunde is er heel wat gebeurd. De werkgroep die er aan werkt bood maandag haar rapportage aan Wethouder Zweerts de Jong aan.

Al jaren wordt erover gesproken; een nieuw gebouw voor zowel Buurtvereniging Kerkehout & Omstreken als ook voor de Sportvereniging Wassenaar. De beide verenigingen hebben nu naast elkaar hun eigen gebouwen. Beiden zouden moeten worden opgeknapt om ook in de toekomst nog aan alle wensen te kunnen voldoen.

Wethouder Zweerts de Jong heeft haar grote waardering voor de inspanningen én het stevige rapport van de werkgroep uitgesproken.

Het ligt voor de hand om te onderzoeken of een nieuw, gezamenlijk onderkomen voor alle partijen nóg beter zou kunnen zijn. Zo’n gezamenlijk pand zou dan niet alleen het thuis voor beide verenigingen kunnen zijn, maar ook een écht buurthuis van de toekomst. De werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van beide verenigingen en Kinderopvangorganisatie Norlandia, onderzocht de afgelopen maanden de haalbaarheid hiervan. Wethouder Zweerts de Jong heeft haar grote waardering voor de inspanningen én het stevige rapport van de werkgroep uitgesproken.

Het verkennend onderzoek werd op het bordes van Raadhuis De Paauw uitgereikt aan Wethouder Zweerts de Jong door een afvaardiging van de werkgroep Gerke Henkes (l) en Maarten Koningsveld (r).

De werkgroep heeft in kaart gebracht wat de eisen aan een gebouw zijn als je het bekijkt vanuit de huidige behoeften, maar ook wat er eventueel nodig is om dromen en wensen voor de toekomst uit te laten komen. Maar minstens zo belangrijk is om te weten welke andere functies ook goed zouden kunnen passen binnen een buurthuis van de toekomst. Het leverde een basis voor een programma van eisen dat voldoet aan de behoeften van de huidige gebruikers van de twee panden. Maar minstens zo onder de indruk was de wethouder van het buurtonderzoek, waar een groot deel van de bewoners van Kerkehout aan deelnam. Het gaf inzicht in de wensen en behoeften van Kerkehouters en leerde bovendien dat het draagvlak voor een écht multifunctioneel buurthuis heel erg groot is in de buurt.

Tegelijk met het onderzoek van de werkgroep heeft de gemeente zelf stappen gezet om de mogelijkheden voor extra woningbouw in Kerkehout te onderzoeken. Het is de bedoeling om de resultaten van de twee onderzoeken samen te bezien.

Op korte termijn zal het rapport openbaar worden gemaakt en daarmee direct inzichtelijk worden voor onze leden en andere belanghebbenden/belangstellenden. Houdt hiervoor de website van de Buurtvereniging in de gaten.

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top