05/okt
Bas van der Hulst
Published in post

Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2021

Beste leden van de Buurtvereniging,
Het doet ons deugd jullie uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van onze Buurtvereniging.

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 12 oktober 2021 vanaf 20.00 uur in het Buurtcentrum aan de Charlottestraat 5.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, bij de ingang van de zaal zullen de notulen van de voorgaande ALV en de jaarstukken inzichtelijk zijn voor de leden.

Uiteraard zullen wij rekening houden met de richtlijnen met betrekking tot Corona, welke gelden op het moment dat de vergadering plaats zal vinden. Op het moment van schrijven houdt dit in dat wij ons moeten houden aan de “basisregels” en dat wij tevens géén QR-code check hoeven uit te voeren. Mocht deze regelgeving veranderen voor de ALV dan kunt u dit lezen op onze website www.kerkehout.nl.

Net als vorig jaar is het verplicht om u vooraf aan te melden voor de vergadering. Dit kan middels een mail naar kerkehout@yahoo.com óf middels het aanmeldingsformulier bij de uitnodiging in het verenigingsblad Kontakt.

De agenda voor deze avond is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen vanuit het bestuur
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. oktober 2020
  4. Jaarverslag bestuur: – Terugblik op 2020 en huidige stand van zaken
  5. Financiën: – financieel verslag 2020 – begroting 2021-2022 – bevinding kascommissie
  6. Informatie over de stand van zaken Multi Functioneel Centrum
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 12 oktober 20:00 uur in het Buurtcentrum! Tot dan!

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top