13/okt
beheerder
Published in post

RAPPORTAGES BURGERINITIATIEF MFC KERKEHOUT ONLINE

Gisteravond vond in ons Buurtcentrum de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Tijdens deze vergadering deed het Bestuur een update van de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen Multifunctioneel Centrum Kerkehout.

Er werd tijdens deze presentatie aangegeven dat de stukken (de raadsvoorstellen, het verkennend onderzoek zelf en de scenariostudies voor woningbouw in de wijk) online staan op de website van de Gemeente Wassenaar.

Omdat de link naar deze bestanden iets te ingewikkeld is om tijdens de vergadering aan onze leden door te geven, hebben wij toegezegd deze link via onze social-media kanalen te delen. Zo zijn deze openbaar toegankelijke rapporten en besluiten voor iedereen simpel te vinden.

De bestanden zijn in te zien of te downloaden middels onderstaande link, u vind “onze stukken” onder punt 7 “Startnotitie Scenariostudies Locatie Kerkehout”:

https://wassenaar.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/280573e8-fc6e-4084-915c-62db9582fb3e

Op korte termijn zullen wij als vereniging weer een nieuwsbrief publiceren waarin de huidige stand van zaken wordt gegeven. Ook zal er op korte termijn een informatieavond worden ingepland waar de plannen gepresenteerd zullen worden en er alle ruimte is tot het stellen van vragen, uitwisselen van ideeën, etc. Maar daarover later meer…

beheerder

Comments are closed.

Scroll to Top