14/apr
Bas van der Hulst
Published in post

Algemene Ledenvergadering 19 april 2022

Wij nodigen graag onze leden uit voor de Algemene Vergadering van onze Buurtvereniging. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 april 2022 vanaf 20.00uur in het Buurtcentrum aan Charlottestraat 5.

De zaal is geopend vanaf 19.30u. Bij de ingang zullen de notulen van de voorgaande Algemene Vergadering (dd. 12 oktober 2021) inzichtelijk zijn voor onze leden.

De agenda voor de Algemene Vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen vanuit het Bestuur: herverkiesbaarstelling bestuursleden
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. oktober 2021
  4. (Half)Jaarverslag Bestuur: -terugblik op 2021 en huidige stand van zaken
  5. Financiën
  6. Informatie stand van zaken Multifunctioneel Centrum
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 19 april 2022!

Aanvang 20:00u.

Tot dan!

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top