25/jan
Bas van der Hulst
Published in post

Inloopavond Multifunctionele accommodatie en woningbouw

Het zal u vast niet ontgaan zijn: wij zijn als Buurtvereniging al een aantal jaren aan het onderzoeken of de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) en het “samenwonen” met de Sportvereniging Wassenaar en Kinderopvang Norlandia haalbaar is. 

Er is een destijds een werkgroep opgericht, bestaande uit afgevaardigden uit alle participanten, die middels een burgerinitiatief een plan hebben overlegd aan de Gemeente Wassenaar.

Ondertussen zijn de plannen in een dusdanig stadium aan het komen, dat wij het een goed moment vonden om de leden van de Buurtvereniging en onze wijkgenoten nóg beter te informeren over- en te betrekken in de plannen.

Op dinsdag 17 januari hebben wij daarom in ons Buurtcentrum een inloopavond georganiseerd, waarbij leden van de verenigingen en andere belangstellenden met de werkgroep en gemeente Wassenaar in gesprek konden gaan over de plannen.

De avond werd gestart door Gerke Henkes, die namens de werkgroep een korte presentatie gaf over het proces vanaf “het droomdocument” waarin de eerste ruwe ideeën op papier werden samengevat, tot het uiteindelijke haalbaarheidsrapport, dat vorig jaar aan wethouder Zweerts-De Jong van de Gemeente Wassenaar is overhandigd.

Na deze presentatie, nam Chris Schaapman, projectleider bij Gemeente Wassenaar, het stokje over en vertelde hij hoe de Gemeente Wassenaar op basis van ons haalbaarheidsonderzoek de plannen samen heeft laten komen, zodat het initiatief ook financieel haalbaar is geworden.

Zo kwamen belangrijke onderwerpen aan bod als mogelijke meer (verkeers-)overlast in de wijk, de locatie van het MFA, de functies binnen het pand, de mogelijke ontsluiting van het terrein via Het Kerkehout en de woningbouw die onderdeel zal zijn van het totale plan om het geheel  financieel mogelijk te maken.

het plan is namelijk nog zeker niet “in beton gegoten”.

Niet alleen ná, maar ook tijdens beide presentaties konden de ruim 40 aanwezigen vragen stellen en met suggesties komen, het plan is namelijk nog zeker niet “in beton gegoten”. Dit had tot gevolg dat het een erg prettige en nuttige avond werd waarin de aanwezigen goed werden geïnformeerd over de stand van zaken, bezorgde bewoners werden gehoord en mee konden denken over het plan.

Wij kijken terug op een geslaagde eerste inloopavond en zullen dit zeker op termijn nog eens organiseren om de leden van onze buurtvereniging en wijkgenoten in het hele proces te blijven betrekken.

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top