Buurtvereniging K&O

Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap. Er worden diverse evenementen georganiseerd en activiteiten gehouden. Per kwartaal wordt u op de hoogte gehouden door onze wijkblad Kontakt. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten is een lidmaatschap van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving een vereiste. Minimale contributie bedraagt €12,50 euro per jaar.

Steun uw buurtvereniging Kerkehout en omgeving

Voor €12,50 per jaar, krijgen wij het voor elkaar.

Postadres Buurtvereniging K&O: Charlottestraat 5 | 2245 VW Wassenaar Emailadres info@kerkehout.nl

 

 

Hier onder een lijst van onze vrijwilligers die zich inzetten voor de Buurtvereniging K&O

Voorzitter Cealesta Braun voorzitter@kerkehout.nl
Secretaris secretaris@kerkehout.nl
Penningmeester Gerke Henkes penningmeester@kerkehout.nl
Vice voorzitter (tijdelijk) Ramon Hamstra communicatie@kerkehout.nl
Algemeen lid, Jeugd zaken & Secretaris (tijdelijk) Patrick Robijn leden@kerkehout.nl
Algemeen lid, Veiligheid Maureen Bergman info@kerkehout.nl
Algemeen lid, Ruimtelijke ordening en vernieuwing info@kerkehout.nl
Algemeen lid, Communicatie Gabrielle van Leeuwen communicatie@kerkehout.nl
Algemeen lid, Communicatie en media ontwerper Talia Kammann communicatie@kerkehout.nl

Banner 1260x260px22
Scroll to Top