Buurtvereniging K&O

Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap. Er worden diverse evenementen georganiseerd en activiteiten gehouden. Per kwartaal wordt u op de hoogte gehouden door onze wijkblad Kontakt. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten is een lidmaatschap van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving een vereiste. Minimale contributie bedraagt €12,50 euro per jaar.

Steun uw buurtvereniging Kerkehout en omgeving

Voor €12,50 per jaar, krijgen wij het voor elkaar.

Postadres Buurtvereniging K&O: Charlottestraat 5 | 2245 VW Wassenaar Emailadres info@kerkehout.nl

Hieronder een lijst van de vrijwilligers die zich inzetten als bestuurslid voor de Buurtvereniging K&O

Voorzitter Saskia Merbis voorzitter@kerkehout.nl
Secretaris Anja Kleinveld secretaris@kerkehout.nl
Penningmeester Kitty Oosterveer penningmeester@kerkehout.nl
Algemeen lid Anneke Vermeijden-Braxhoofden info@kerkehout.nl
Algemeen lid Gabrielle van Leeuwen info@kerkehout.nl
Algemeen lid Bas van der Hulst info@kerkehout.nl

Banner 1260x260px22
Scroll to Top