Buurtvereniging K&O

Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging.
De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap.
Er worden diverse evenementen georganiseerd en activiteiten gehouden.
Ieder kwartaal brengen wij ons wijkblad Kontakt uit.
Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten is een lidmaatschap van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving een vereiste.
Minimale contributie bedraagt €15,00 euro per jaar.

Steun uw buurtvereniging Kerkehout en omgeving

Voor €15,00 per jaar, krijgen wij het voor elkaar.

Postadres Buurtvereniging K&O: Charlottestraat 5 | 2245 VW Wassenaar Algemeen E-mailadres: kerkehout@yahoo.com

Dit is het Bestuur van Buurtvereniging K&O

Voorzitter Bas van der Hulst kerkehout@yahoo.com
Secretaris Anja Kleinveld kerkehout@yahoo.com
Penningmeester Kitty van der Hulst-Oosterveer penningmeester@kerkehout.nl
Algemeen lid Anneke Vermeijden-Braxhoofden kerkehout@yahoo.com
Algemeen lid Gabrielle van Leeuwen kerkehout@yahoo.com

Banner 1260x260px22
Scroll to Top