Buurtvereniging Kerkehout & Omstreken

Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap.

Er worden diverse evenementen georganiseerd en activiteiten gehouden.

Ieder kwartaal brengen wij ons wijkblad Kontakt uit. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten is een lidmaatschap van Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving een vereiste. De minimale contributie bedraagt €15,00 euro per jaar.

Ik wil lid worden

Dit is het Bestuur van Buurtvereniging K&O

Voorzitter: Bas van der Hulst voorzitter@kerkehout.nl 
Secretaris: Anja Kleinveld secretaris@kerkehout.nl 
Penningmeester: Kitty van der Hulst-Oosterveer penningmeester@kerkehout.nl 
Algemeen lid: Anneke Vermeijden-Braxhoofden
Algemeen lid: Gabrielle van Leeuwen

Postadres Buurtvereniging K&O: Charlottestraat 5 | 2245 VW Wassenaar Algemeen E-mailadres: kerkehout@yahoo.com