Buurtvereniging Kerkehout & Omstreken

Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap.

Dit is het Bestuur van Buurtvereniging K&O

Voorzitter: Bas van der Hulst - info@kerkehout.nl 

Secretaris: Anja Kleinveld -  info@kerkehout.nl 

Penningmeester: Kitty van der Hulst-Oosterveer - penningmeester@kerkehout.nl 

Algemeen lid: Berry Vrijburg - info@kerkehout.nl

Algemeen lid: Lianne Fokke - info@kerkehout.nl

 

Postadres:

Buurtcentrum Kerkehout

Charlottestraat 5

2245 VW Wassenaar

 

Beheer Buurtcentrum: beheer@kerkehout.nl

 

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkehout.nl