De buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging in Wassenaar en telt ongeveer 500 leden. De vereniging stelt zich ten doel de gezamenlijke belangen van de leden te behartigen, en dan met name het goed functioneren van de buurt- gemeenschap.

De vereniging maakt gebruik van een grote groep vrijwilligers. Er worden diverse evenementen georganiseerd en activiteiten gehouden. Hierover wordt u per kwartaal op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief ‘Kontakt’. Om deel te kunnen nemen aan al deze leuke en gezellige activiteiten dient u lid te zijn. De financiële bijdrage voor het lidmaatschap is zeer bescheiden.

Natuurlijk mag een extra financiële bijdrage naast het lidmaatschap altijd. Heel graag zelfs! 

Klik hier om lid te worden!