Straatbeelden van Kerkehout

Wittelaan, richting ZO, 1952

Het Kerkehout, gezien vanaf de laan naar de Kerkewoning, richting NW, 19..

Het Kerkehout, richting ZO, met rechts de muur van Persijnhof, na 1993.

Het Kerkehout, richting ZO, ter hoogte van nr. 40. ten tijde van het begin van de bouw hoek Charlottestraat

Het Kerkehout, ter hoogte van de Louisestraat, richting ZO, 1997.

Het Kerkehout, ter hoogte van de Louisestraat, richting NW, 1997.

Het Kerkehout, nrs 23-39, richting ZO, jaren 1930.

Het Kerkehout met rechts de Persijnhof, richting ZO, jaren 1950.

Het Kerkehout met geheel rechts de ca. 2006 gesloopte pand van Mulder op de hoek Rijksstraatweg/Het Kerkehout, 20..

Aanleg tweede gedeelte Louisestraat in 1950, richting ZW, met op de achtergrond Sonnehoeck (ook wel het spookhuis).

Louisestraat vanaf Johannastraat, richting NO, met op de achtergrond het bos van Pluimestein, 1997.

Louisestraat vanaf Het Kerkehout, richting ZW, 1997.

Louisestraat vanaf Johannastraat, richting NO, met op de achtergrond het bos van Pluimestein, jaren 1920.

Louisestraat, achterzijde van de nrs. 68-84, gezien vanaf muur van de Persijnhof, richting Z, na 1950.

Louisestraat met rechts de nrs. 19-41, richting NO, jaren 1950 of 1960.

Charlottestraat, met rechts de Agathastraat, richting W, kort na 1954.

Charlottestraat, richting N, met op de achtergrond het aannemersbedrijf Van der Wel, kort na 1954.

Agathastraat vanaf de Mariastraat, richting ZO, 1997.

Jacobastraat vanaf de Adrianastraat, richting NW, 1997.

Dokter Van Praagstraat vanaf de Charlottestraat, richting ZO, 1997.

Adrianastraat vanaf Het Kerkehout, richting ZW, 1997.

Boerderij van Knijnenburg aan de Wittelaan, hoek Wittelaan en nieuwe gedeelte van de Van Bommellaan, richting N, ca. 1980

Schuren van brandhouthandel Martinetti, hoek Wittelaan en nieuwe gedeelte Van Bommellaan, richting N, ca. 1980.

Zicht op het oude huis van Voorham, gezien vanaf de kruising Louisestraat/Albertinestraat, ca. 1980

Kruising Wittelaan/nieuwe gedeelte Van Bommellaan, met zicht op Louisestraat 84, richting NO, ca. 1980.

Terrein van vroegere boerderij van Knijnenburg, met zicht op Louisestraat 84 (midden) en Albertinestraat 1, richting N, ca. 1980.

Albertinestraat met rechts nr. 26,; later kwam daar het eerste deel van de Woutersstraat, richting W, vóór 1985.

Hoek Agathastraat/ Mariastraat, richting W, 1997.

Mariastraat (vaak aangeduid als Mariaplein) met op de achtergrond enkele huizen aan de Johan- nastraat en de watertoren van de Wassenaarse Bouwvereniging, richting NO, eind jaren 1920 of begin jaren 1930.

Mariastraat ( met het vaak als Mariaplein aangeduide plein), links achter de Johannastraat en rechts achter de Adrianastraat, richting NO, na 1932.

Nieuwe gedeelte Van Bommellaan, richting W, ca. 1975.

Kruising Albertinestraat/Louisestraat/Van Sillevoldtstraat, richting ZW, voor 1985.

Ruimte tussen Albertinestraat en de Verlengde Wittelaan, gezien vanuit huis aan de Albertinestraat (omstreeks nr. 26), richting W, vóór 1985

Ruimte tussen Albertinestraat en de Verlengde Wittelaan, met rechts het achterpad van de Albertinestraat, richting W, vóór 1985

Ruimte tussen Albertinestraat (met op de voorgrond een daar bij behorende tuin van ongeveer nr. 24) en de Verlengde Wittelaan, richting ZW, vóór 1985.

Melkbus De Volharding 1951, ???

Telefooncel Het Kerkehout/hoek achterpad Louisestraat, richting W, ca.??

Zicht vanuit tuin Louisestraat 11, richting Z, ca. ??

Mariastraat (zie 029), richting NO, jaren 1940 of 1950.

Theetuin ‘De Zwaluw’ die in de jaren 1920 op de hoek van Het Kerkehout en de Rijksstraatweg lag richting Z.

Prentbriefkaart van de ingang van de Klein Persijnlaan vanaf de Rijksstraatweg, richting ZO, ca. 1930; links de later afgebroken villa Carolina

Hoek Charlottestraat / Het Kerkehout, r. W., 1997.

Woutersstraat, het deel gebouwd in 2005, r. ZW, 2008.

Het Kerkehout, links no. 42, richting NO, jaren 1950 of 1960.

Bouw eerste gedeelte Woutersstraat (1-13); foto genomen vanuit achtertuin Albertinestraat, richting Z, 1986.

Van Bommellaan 62-72, gezien vanuit de Wittelaan, r. ZO, ca. 2005.

Wittelaan met op de achtergrond het nieuwe deel van de Van Bommellaan, r ZO, ca. 2005.

Deel van Het Kerkehout ten zuidoosten van de Louisestraat, ca. 1935, r. ZO.

Louisestraat met links de nummer 2 t/m 28, ca. 1930, r. NO.

Daniël Ruysstraat, richting NW. links mw. Vermeulen, midden mw. Fokke, rechts Leila Fokke. ca 1958

Mevrouw Van der Ham met zoontje in Het Kerkehout, de nrs. 12-18, richtong ZO, jaren 1930.

Mevrouw Van der Ham met zoontje in de Mariastraat, richting N, jaren 1930.

Het Kerkehout ter hoogte van nr. 49, richting N.