Branden

Brand bij de brandhouthandel Martinetti, op de noordhoek van wat later de kruising Wittelaan-Van Bommellaan werd, richting O, 1959.

Brand sloophout villa Pluymestein (Rijksstraatweg 695), 30 maart 1990 (zie Kontakt nov. 1990).