Allerhande evenementen niet bij 5.14 - 5.91

Startfeest activiteitenjaar K en O 1979 in de zwarte golfplatenschuur achter de Kerkewoning (Het Kerkehout 103). Buiten de schuur een tent aangezet., 15 september 1979.

Rondbrengen van de ‘kerstkip’ in 1961 in Het Kerkehout ter hoogte van de winkels van de bakkerij, Rader en De Boet.

Jaarvergadering van K en O 1961 in het clubgebouw van de S.V. Wassenaar. Leden wachten op de opening.

‘Vlag intop’, pannenbier bij de bouw van het clubhuis van de S.V. Wassenaar, 17 nov. 1962.

‘Vlag in top’, pannenbier bij de bouw van het clubhuis van de S.V. Wassenaar, 17 nov. 1962.

Het in 1963 vernieuwde clubgebouw van de S.V. Wassenaar. Op de achtergrond het latere Buurtcentrum van K en O.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde optocht in Het Kerkehout bij de hoek Adrianastraat, Z.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde optocht, Jacobastraat, W.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde voetballers

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde optocht op het vroegere sportveld, met op de achtergrond de ingang aan de Adrianastraat, N.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde voetballers.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde voetballers.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde voetballers op het toen nieuwe veld

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde voetballers.

Benoeming J. Fokke tot lid van verdienste van K en O bij de opening van het vernieuwde clubgebouw van de S.V. Wassenaar op 7 sept. 1963

Bevrijdingsfeest 1960, zigeunerwagen bij timmermanswerkplaats van Van der Wel, (hoek Het Kerkehout/Charlottestraat), opschrift op de kar: Gemeente Kerkehout

Bevrijdingsfeest 1960, groep als zigeuner verklede Kerkehouters bij de timmermansplaats van Van der Wel (hoek Het Kerkehout/Charlottestraat) met op achtergrond de spuiterij van Guyt, N.

Bevrijdingsfeest 1960, zigeunerwagen van K en O bij het vroegere postkantoor (hoek Lange Kerkdam/Gravestraat), W.

Bevrijdingsfeest 1960, zigeunerwagen bij timmermanswerkplaats van Van der Wel (hoek Het Kerkehout/Charlottestraat), opschrift op de kar: Gemeente Kerkehout

Jubileumviering 40 jaar K en O, praalwagen

Bevrijdingsfeest 1960, zigeunerwagen bij timmermanswerkplaats van Van der Wel (hoek Het Kerkehout/Charlottestraat), opschrift op de kar: Gemeente Kerkehout.

Bevrijdingsfeest 1960, zigeunerwagen bij timmermanswerkplaats van Van der Wel (hoek Het Kerkehout/Charlottestraat), opschrift op de kar: Gemeente Kerkehout.

Bevrijdingsfeest 1970, het maken van de praalwagen in een schuur op hoek Wittelaan/het in de jaren 1970 aangelegde deel van de Van Bommellaan.

Bevrijdingsfeest 1970, praalwagen op het moment van de start richting het dorp.

Koud buffet voor de bouwers aan het nieuwe Buurtcentrum, meteen voorafgaand aan de opening daarvan op 1 maart 1985.

Koud buffet voor de bouwers aan het nieuwe Buurtcentrum, meteen voorafgaand aan de opening daarvan op 1 maart 1985.

Koud buffet voor de bouwers aan het nieuwe Buurtcentrum, meteen voorafgaand aan de opening daarvan op 1 maart 1985.

Koud buffet voor de bouwers aan het nieuwe Buurtcentrum, meteen voorafgaand aan de opening daarvan op 1 maart 1985.

Bevrijdingsfeest 1955, gecostumeerde voetballers.

Bijeenkomst in het clubgebouw van de SV Wassenaar bij gelegenheid van de opening van de sterke uitbreiding daarvan door burgemeester Geertsema op 7 september 1963.

Bijeenkomst in het clubgebouw van de SV Wassenaar bij gelegenheid van de opening van de sterke uitbreiding daarvan door burgemeester Geertsema op 7 september 1963.

Bezoekers afscheid burgemeester Geertsema in de cantine van de SV Wassenaar, januari 1971.

Bezoekers afscheid burgemeester Geertsema in de cantine van de SV Wassenaar, januari 1971.

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988;

Afscheid burgemeester Geertsema, dhr. Tesink, 1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, v.l.n.r. dhr. Tesink, dhr. Elligens en dhr Geertsema,1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, 1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, v.l.n.r. Charlie Aptroot, Marian Schoorl, dhr. Gardien, mw. Geertsema, Astrid Hoefakker, 1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, v.l.n.r. Charlie Aptroot, mw. Geertsema, dhr. Gardien, Lena Gardien, dhr. Geertsema, 1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, v.l.n.r.Charlie Aptroot (voorovergebogen), mw. Geertsema, dhr. Geertsema, hun zoon, mw. en dhr. Zonnevelt, 1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, , v.l.n.r.Charlie Aptroot, mw. Geertsema, dhr. Geertsema, dhr. Tesink, 1971.

Afscheid burgemeester Geertsema, v.l.n.r. dhr. Zonnevelt, dhr, Geertsema, Cees Schoorl

Afscheid burgemeester Geertsema, v.l.n.r. mw. Tesink, Charlie Aptroot,, mw. Geertsema, dhr.Geertsema, zoon van Geertsema, dhr. en mw. Zonnevelt.

Jubileum biljartvereniging in het Witte Huis, v.l.n.r. dhr. H.W. Geerligs, dhr. A.Lommers, Piet Vrijburg, dhr. L. Parlevliet, Leny Lommers.

Bevrijdingsfeest 1955 met het pierement ‘De Arebier’. v.l.n.r. Toon Tesink, Herman Knijnenburg, Bart Wielders en Jan Goor.

Bevrijdingsfeest 1955, links Bart Wielders, rechts Toon Tesink.

Bevrijdingsfeest 1955 met het pierement ‘De Arebier’ met Toon Tesink.

Bevrijdingsfeest 1955 met het pierement ‘De Arebier’, v.l.n.r. ?, Herman Knijnenburg en Toon Tesink.

Bevrijdingsfeest 1955 met het pierement ‘De Arebier’, links Jan Goor, rechts Toon Tesink.

Jubileumviering 40 jaar K en O, praalwagen, rechts de bestuursleden Anton Tesink en Ton Rosier.

Bevrijdingsfeest 1970, het maken van de praalwagen in een schuur op hoek Wittelaan/het in de jaren 1970 aangelegde deel van de Van Bommellaan; in het midden Ellen Wielders.

Bevrijdingsfeest 1970, het maken van de praalwagen in een schuur op hoek van de Wittelaan en het in de jaren 1970 aangelegde deel van de Van Bommellaan; links mw. Goor, in het midden Ellen Wielders.

Bevrijdingsfeest 1970, het maken van de praalwagen in een schuur op hoek Wittelaan/het in de jaren 1970 aangelegde deel van de Van Bommellaan, v.l.n.r. Ab Veldstra, Siebe Heidinga.

Bevrijdingsfeest 1970, het maken van de praalwagen in een schuur op hoek Wittelaan/het in de jaren 1970 aangelegde deel van de Van Bommellaan, v.l.n.r. Anton en Lena Gardien.

Drie heren op het podium in de kantine van de SV Wassenaar, links Jacques Parlevliet, in het midden ?, rechts dhr. Piesens, jaren 1970.

Publiek bij een evenement in vermoedelijk de kantine van de SV Wassenaar; in het midden waarschijnlijk mw. Geertsema, jaren 1970.

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988; aan de bar, v.l.n.r. Ellen Komen, op de rug gezien Joris Komen, Yvonne van Veen, Kees Schoorl; helemaal rechts Kees van der Does. Achter de bar, links Jaap Prosman en Jan Oudshoorn.

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988; v.l.n.r., op de rug gezien Joris Komen, rechts daarvan met bril Kees Schoorl en Cor de Zwart.

Koud buffet t.g.v. 40-jarig huwelijk Eef en Toon Tesink, februari 1988; geheel rechts Toon zelf.

Bevrijdingsfeest 1945, achter de kinderwagen Co de Vries; bij de versierde fiets Jan de Vries.

Kinderfeest met even links van het midden mw. Van Eijk; meteen voor haar v.l.n.r. Fred, Yvonne en Hans van Eijk. De jongens spelen schoorsteenveger, allebei een beetje zwart en Hans met de onmisbare brandweerladder. Achter mw. Van Eijk nog mw. De Rabber.

Jongelui op een feestje, v.l.n.r. Peter Karstanje, zijn zuster ….Karstanje, ?, ?, Jacques Parlevliet en ?. jaren 1960.

Opening van het sterk vergrote clubgebouw van de SV Wassenaar door burgemeester Geertsema op 7 september 1963. Mw. Geertsema, die bij het bereiken van het hoogste punt de vlag had gehe- sen, kreeg daarvoor alsnog een bos bloemen uitgereikt. V.l.n.r. dhr. A. Hoefakker, burgemeester Geertsema, meisje dat de bloemen overhandigt, mw. Geertsema, dhr. G.F. Beck, een zoon van de fam. Geertsema, ? en ?

Jubileum biljartvereniging ADOS (Altijd Door Oefening Sterk) in het Witte Huis in 1961, v.l.n.r. H.W.Geerligs, mw Geerligs, L. Parlevliet, mw Lommers en A. Lommers.

Tienjarig jubileum biljartvereniging ADOS (Altijd Door Oefening Sterk) in het Witte Huis in 1961, v.l.n.r. H.W.Geerligs, A. Lommers, A. Hoefakker, ?, J.H.M.\Elligens, dhr. Kool en L. Parlevliet.

Openingswoord van de burgemeester, dhr. Geertsema, bij de opening van het vernieuwde clubgebouw van de S.V. Wassenaar in 1963.

Evenement in de kantine van de S.V. Wassenaar; v.l.n.r. Jan v.d. Ham, Peter Corstanje, Ab Lommers en Wil v.d. Ham, 1967.