Nieuws
04 June 2024
ZOMERFESTIVAL KERKEHOUT 2024
24 April 2024
Jaarverslag 2023 Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving
15 April 2024
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
10 April 2024
VACATURE: 3 BESTUURSLEDEN
26 March 2024
High tea in Atelier Ellen!
15 March 2024
De paashaas komt weer paaseieren verstoppen!!
08 March 2024
Inschrijving restaurant Ga-an zondag 17 maart
08 March 2024
Jubileumfeest 90 jaar Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving
07 March 2024
Buurtsport met Fit in Wassenaar! Ook in Kerkehout!
16 February 2024
Weer een SUPER LEUKE Kinderbingo in het Buurtcentrum!
03 January 2024
Nieuwjaarsreceptie 2024
25 December 2023
Kerstwens
25 December 2023
Nieuw speeltoestel in de speeltuin aan de Agathastraat!
22 December 2023
Lampionnenoptocht oudjaarsavond!
21 December 2023
Kindermiddag in het Buurtcentrum!
27 November 2023
Nieuws van de Gemeente: Participatie en meedenken op 29 november 2023
03 November 2023
Cadeau van de crea-club aan het bestuur
18 October 2023
De Sint komt weer naar Kerkehout!
17 October 2023
Contactmoment met de Wijkagent in het Buurtcentrum op 24 oktober
17 October 2023
Henriette & Carla BEDANKT!!
15 October 2023
Gabrielle van Leeuwen gaat ons bestuur verlaten
12 October 2023
Gemeentenieuws: Bewonersavond zijbelading huisvuil ophalen in Kerkehout
09 October 2023
Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum, 9 oktober 2023
06 October 2023
Workshop Ontspannen door het leven voor ouders met jonge kinderen
02 October 2023
HALLOWEEN op zaterdag 28 oktober!
26 September 2023
Dankwoord Zomerfestival Kerkehout (+ NIEUWE DATUM VOOR 2024!)
13 September 2023
Kinderbingo op 8 oktober!!!
12 September 2023
GA-AN gaat u weer verwennen met een verrassingsmenu!
12 September 2023
Gemeentenieuws Update: Info over zijbelading huisvuil
06 September 2023
Nieuws van de vrijwilligerscentrale: Vrijwilligersfestival 40 jaar VCW!
05 September 2023
Gemeentenieuws: Kattenchipactie
05 September 2023
Gemeentenieuws: Zijbelading huisvuil ophalen
30 August 2023
Coverband JEWELSTE, Kinderspektakel en Zeskamp tijdens Zomerfestival Kerkehout!
19 July 2023
ZOMERFESTIVAL KERKEHOUT op 7,8 en 9 september 2023!
03 July 2023
Buitengewoon Spelen op 11 juli bij vv. Blauw Zwart
29 June 2023
Buurt-inn dinsdag 4 juli
28 June 2023
Gemeentenieuws: Lancering energiehulp; gratis tips en materialen
22 June 2023
Zondag 9 juli Softbaldag bij SV Wassenaar
22 June 2023
Gitaarles in het Buurtcentrum! (+UPDATE!)
22 June 2023
Mooie matches voor onze vereniging tijdens De Beursvloer!
11 May 2023
Trash & Treasures
18 April 2023
Reminder: Algemene Vergadering 18 april 2023 ***UPDATE***
20 March 2023
Verslag eerste Geluidenwandeling in de Wittenburg
04 March 2023
Bestuursleden gezocht!!!
17 February 2023
Oudere wijkbewoners blijven fit in het Buurtcentrum!
25 January 2023
Inloopavond Multifunctionele accommodatie en woningbouw
26 October 2022
Alzheimer Nederland zoekt collectanten voor Kerkehout
21 October 2022
Een bericht van de Sint!
17 June 2021
Kindermiddag Donderdag 29 December
Zondag 9 juli Softbaldag bij SV Wassenaar
Gitaarles in het Buurtcentrum!
Mooie matches voor onze vereniging tijdens De Beursvloer!
Gemeentenieuws: Lancering energiehulp; gratis tips en materialen
Buurt-inn dinsdag 4 juli
Buitengewoon Spelen op 11 juli bij vv. Blauw Zwart
ZOMERFESTIVAL KERKEHOUT op 7,8 en 9 september 2023!
Coverband JEWELSTE, Kinderspektakel en Zeskamp tijdens Zomerfestival Kerkehout!
Gemeentenieuws: Kattenchipactie
Gemeentenieuws: Tegeltaxi
Gemeeentenieuws: Zijbelading huisvuil ophalen
Nieuw van de vrijwilligerscentrale: Vrijwilligersfestival 40 jaar VCW!
Update: Info over zijbelading huisvuil ophalen in Kerkehout
Kinderbingo op 8 oktober!!!
Dankwoord Zomerfestival Kerkehout (+ NIEUWE DATUM VOOR 2024!)
HALLOWEEN op zaterdag 28 oktober!
Workshop Ontspannen door het leven voor ouders met jonge kinderen
Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum, 9 oktober 2023
Bewonersavond Zijbelading Vuilcontainers Kerkehout
Gemeentenieuws: Bewonersavond zijbelading huisvuil ophalen in Kerkehout
Gabrielle van Leeuwen gaat ons bestuur verlaten
Contactmoment met de Wijkagent in het Buurtcentrum op 24 oktober
Henriette & Carla BEDANKT!!
De Sint komt weer naar Kerkehout!
Cadeau van de crea-club aan het bestuur
Nieuws van de Gemeente: Participatie en meedenken op 29 november 2023
Kindermiddag in het Buurtcentrum!
Lampionnenoptocht oudjaarsavond!
Kerstwens
Nieuw speeltoestel in de speeltuin aan de Agathastraat!
Nieuwjaarsreceptie 2024
Weer een SUPER LEUKE Kinderbingo in het Buurtcentrum!
Buurtsport met Fit in Wassenaar! Ook in Kerkehout!
Inschrijving restaurant Ga-an zondag 17 maart
Inschrijving restaurant Ga-an zondag 17 maart
De paashaas komt weer paaseieren verstoppen!!
High tea in Atelier Ellen!
VACATURE: 3 BESTUURSLEDEN
Uitnodiging Algemene Leden vergadering
Jaarverslag 2023 Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving
ZOMERFESTIVAL KERKEHOUT 2024
09 October 2023
Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum, 9 oktober 2023

Het is al enige tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben geschreven over de ontwikkelingen rondom het multifunctionele centrum, het plan waarbij de Buurtvereniging, Sportvereniging en Kinderopvang Norlandia als goede buren gaan samenwonen in één pand.
Gezien het feit dat de werkgroep de afgelopen tijd zeker niet heeft stil gezeten en er de komende periode veel ontwikkelingen zullen gaan plaatsvinden, lijkt het ons een goed om weer een update te plaatsen. Zo houden we onze leden, gebruikers en wijkgenoten op de hoogte van de laatste stand van zaken.

 

Waarom doen we dit en wat is ons einddoel?

Ons einddoel is dat de Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving, Sportvereniging Wassenaar en Norlandia Kinderopvang “samen gaan wonen” in een nieuw te bouwen pand en buitenruimte rondom het pand.
De huidige onderkomens van de participanten zijn verouderd, weinig duurzaam en groot onderhoud is op niet al te lange termijn benodigd. Door een nieuw pand te betrekken zijn alle bewoners wat dit betreft weer “toekomst-proof”.
Ook kunnen we de samenwerking tussen de partijen verder uitbreiden en verbeteren, bijvoorbeeld door waar mogelijk ruimtes te delen en beheer samen te regelen. De verenigingen zullen uiteraard wel haar eigen identiteit en verenigingsruimten behouden voor de uitoefening van de eigen activiteiten.

De exacte positie van het gebouw op het terrein is overigens nog niet bekend. Er zijn een aantal opties waarvan wij momenteel aan het onderzoeken zijn welke voor ons de meest geschikte is.

Om de bouw van het pand te kunnen realiseren zal het huidige Buurtcentrum worden gesloopt om plaats te maken voor ca. 13 eensgezinswoningen op deze locatie. Tevens wordt (een deel van) het tweede sportveld ingeleverd, zodat op deze locatie gelegen aan de rechterzijde van de inrit van het sportterrein en direct achter de Charlottestraat, ca. 50 appartementen in het sociale-, midden- en hoger segment gebouwd worden. Dit zal naar verwachting de woonbehoeftes van onze wijk Kerkehout verbeteren en er voor zorgen dat bewoners kunnen doorstromen van een eengezinswoning naar een appartement, jongeren een huis binnen onze wijk kunnen krijgen, etcetera.

 

Hoe gaan we te werk en wat hebben we gedaan?

De werkgroep, bestaande uit afgezanten uit de Buurtverening, Sportvereniging en Norlandia, is sinds kort uitgebreid met een projectleider vanuit de Gemeente Wassenaar. In deze samenstelling zijn wij een aantal keren samengekomen, waarbij wij hebben gesproken over hoe wij het participatieproces en de projectorganisatie in willen gaan richten.
Buiten het gebouw zelf en de buitenruimtes en sportvelden zijn ook parkeren en bereikbaarheid een onderdeel van dit proces en de verdere uitwerking.

Tijdens deze overleggen hebben wij ook diverse bedrijven ontvangen, zoals stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en projectmanagement bureaus om hun visie met ons te delen en te bekijken of deze partijen bij ons passen en een toegevoegde waarde zijn voor ons tijdens het verdere proces.

 

Wat gaan we de komende periode doen?

Het haalbaarheidsonderzoek 2021 dat wij gezamenlijk hebben opgesteld is een goed startdocument en een goede fundering voor het verder ontwikkelen van het Multifunctionele gebouw geweest. Dit onderzoek zullen we nu echter naar een volgend niveau moeten gaan brengen.
Zo hebben bijvoorbeeld de Sportvereniging, de Buurtvereniging en Norlandia wel allen hun wensen en eisen aan het pand en buitenruimte in het haalbaarheidsonderzoek laten opnemen, maar is het nu zaak om deze behoeften samen te voegen tot een gecombineerd programma van eisen en wensen voor het nieuwe, duurzame gebouw en buitenruimte rondom.
Kortom: het document moet verder worden uitgewerkt tot een werkbaar document voor de volgende fase waarin wij partijen als een architect, interieurarchitect, constructeur en installatieadviseur zullen gaan selecteren.

Hiernaast is het geval dat de Sportvereniging momenteel een dusdanig hoge bezetting van de velden heeft, dat het eigenlijk geen veld in kan leveren ten faveure van woningbouw. Er zal in de komende periode door Sportbeleid Gemeente Wassenaar worden onderzocht wat de daarwerkelijke behoefte is en hoe we dit naar ieders tevredenheid vorm kunnen gaan geven.

Tot slot zal de werkgroep soortgelijke samenwerkingsvormen in de omgeving gaan bekijken om inspiratie op te doen voor ons eigen pand. Hierbij zullen we ook overleggen met de organisaties over de samenwerkingen, hoe regelen zij het beheer, wat zijn aandachtspunten, etc.


Wat is de globale planning?

Deze planning is als het ware in potlood, dus onder voorbehoud geschreven, gezien het feit dat de Gemeenteraad in april 2024 nog een besluit gaat nemen over het financiële- en startdocument ruimtelijk kader.

Zoals het momenteel in de planning is opgenomen zal de bouw van het MFC gaan plaatsvinden medio half 2025. Na afronding van het gebouw en buitenruimten (ca. medio juli 2026) zullen de huidige onderkomens worden gesloopt.


Hoe gaan wij jullie bij de plannen betrekken de komende tijd?

Wij willen onze leden, gebruikers en wijkbewoners graag op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen met betrekking tot dit plan. Ook hebben wij jullie input nodig om een eindresultaat te realiseren waar wij allemaal blij van worden en graag gebruik van gaan maken in de toekomst.
We zullen daarom geregeld een nieuwsbrief blijven plaatsen, maar ook zullen wij periodiek een inloopavond organiseren in het Buurtcentrum of in de kantine van de SV Wassenaar om jullie op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken en jullie mee te laten denken over het plan.

De eerstvolgende inloopavond zal plaatsvinden medio november. Meer info hierover volgt spoedig op onze website en social media. Ook zullen wij een uitnodiging voor deze inloopavond in de vorm van flyers verspreiden in de gehele wijk.